Woord van de week: Deeleconomie

De deeleconomie is het delen of collectief consumeren van goederen zoals een auto, werktuigen, appartementen, … . In het Engels spreekt men vaak over sharing economy, maar evengoed over collaborative …

Woord van de week: VUCA (of VOCA)

VUCA is nog zo’n belangrijke term in de netwerkeconomie! VUCA (in het Nederlands VOCA) staat voor volatile – uncertain (onzeker) – complex – ambiguous. De uitspraak “It’s a VUCA world” …

Woord van de week: disruptie

Onze maatschappij evolueert van het industriĆ«le tijdperk naar het netwerktijdperk. In de netwerkeconomie gelden andere regels en principes dan diegene waar we mee vertrouwd zijn. De komende weken maken wij …