Not business as usual


design thinking expert / transitie manager / team coach / adviseur voor veranderingstrajecten / projectbegeleider / scenarioplanner

“If you are an organizational leader, …, then you face a daunting task. In effect, you are engaged in a great venture of exploration, risk, discovery, and change, without any comprehensive maps for guidance.”
Peter Senge, The Dance of Change

In dit keuzetraject ligt de focus op de veranderende bedrijfsprocessen voor het digitale netwerktijdperk. Change management staat hierbij centraal.

Je leert de diverse processen in een organisatie te analyseren en wordt vertrouwd gemaakt met de klassieke problemen waar een modern bedrijf mee worstelt. Je leert hoe moderne digitale technologieën kunnen bijdragen aan een betere en meer aan deze tijd aangepaste bedrijfsvoering. Je leert ook de psychologische gevolgen van veranderingsprocessen op teams in te schatten en deze te begeleiden in dit proces.

Je ontwikkelt socio-economische initiatieven rond deeleconomie, circulaire economie, crowdsourcing en -funding, alternatieve bedrijfsmodellen, …

De doelgroepen zijn vooral gevestigde bedrijven op zoek naar nieuwe manieren van werken, overheden, onderzoeksinstellingen en consultingbedrijven.

Onze brochure.