Making life better together


fundraiser / begeleider in sociale projecten / ontwikkelaar van sociale projecten / conversationmanager / (sociale) media expert researcher

“Social entrepreneurs are not content just to give a fish or teach how to fish. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry.”
Bill Drayton, Leading Social Entrepreneurs Changing the World

In dit keuzetraject ligt de focus op het ondernemen voor de maatschappij.

Je leert de invloed van de digitale revolutie op de maatschappij correct in te schatten, waardoor je ideaal geplaatst bent om samen met sociale werkers en sociologen, projecten uit te werken die tot een beter functionerende gemeenschap leiden.

Je ontwikkelt socio-economische initiatieven rond sociale media, sociale economie, burgerparticipatie, nieuwe samenwerkingsvormen, …

De doelgroepen zijn verenigingen, de non-profit sector, de sociale economie en overheden op diverse niveaus (lokaal tot internationaal).

Onze brochure.